Aanbod zorg:


Dagbesteding en zorg op de zorgboerderij kan geregeld worden via verschillende financieringsvormen als PGB, PVB, WLZ, WMO of via gelden van Gemeente of door samenwerkingsverbanden met zorginstellingen.

De Zorgboerderij is aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.